Tuarascáil Bhliantúil an ÚITA 2022

D’fhoilsigh an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí (ANCA) a thuarascáil bhliantúil don bhliain 2022.

ANCA annual report Irish News_Graphic.png

D’fhoilsigh an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí (ANCA) a thuarascáil bhliantúil don bhliain 2022.

Tugann an tuarascáil forbhreathnú ar an obair a rinne an t-údarás i rith na bliana chun monatóireacht, measúnú agus rialú a dhéanamh ar thorann aerárthach ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Socraíonn an tuarascáil freisin tosaíochtaí ANCA don bhliain amach romhainn.

Cliceáil thíos chun an tuarascáil bhliantúil a léamh:

Tuarascáil Bhliantúil 2022