Cúlra Reachtaíochta

Leagtar síos sa Rialachán (AE) 598/2014, sa chás go bhfuil fadhb thorainn aitheanta, rialacha ar an bpróiseas atá le leanúint chun srianta oibriúcháin a bhaineann le torann a thabhairt isteach ar bhealach comhsheasmhach ar bhonn aerfoirt-go-aerfort, chun an aeráid thorainn a fheabhsú agus chun líon na ndaoine a bhfuil tionchar suntasach díobhálach ag torann aerárthaí orthu a theorannú nó a laghdú, i gcomhréir leis an Cur Chuige Cothrom a d’fhorbair an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO).

Is é an Cur Chuige Cothrom maidir le bainistiú torainn aerárthaí a d’fhorbair an ICAO cur chuige maidir le torann a bhainistiú ag aerfort a thugann aird ar an bhfadhb thorainn ag aerfort agus a dhéanann anailís ansin ar na bearta éagsúla atá ar fáil chun torann a laghdú trí iniúchadh a dhéanamh ar cheithre phríomhghné. Is iadsan laghdú ag an bhfoinse, pleanáil agus bainistíocht úsáide talún, nósanna imeachta oibríochta laghdaithe torainn agus srianta oibriúcháin, leis an aidhm aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb thorainn ar an mbealach is éifeachtúla ó thaobh costais de.  Ní chuirfear srianta oibriúcháin i bhfeidhm mar chéad rogha ach amháin tar éis bearta eile de chuid an Chur Chuige Cothrom a bhreithniú.