Foilsíonn ÚITA comhrianta nochtaithe torainn aerárthaigh don bhliain 2020

D’fhoilsigh An tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí léarscáileanna nochtaithe torainn aerárthaigh don bhliain 2020 do na ceantair mórthimpeall Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Contours map airfcraft noise

D’fhoilsigh an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí léarscáileanna nochtaithe torainn aerárthaigh don bhliain 2020 do na ceantair mórthimpeall Aerfort Bhaile Átha Cliath, is féidir iad seo a fháil ar a láithreán gréasáin.

Tá na léarscáileanna seo ar fáil ar ár n-amharcóir idirghníomhach ina bhfuil léarscáileanna nochtaithe torainn 2019 le haghaidh na dtréimhsí oíche agus lae-tráthnóna-oíche mar aon leis na comhrianta incháilitheachta do na scéimeanna inslithe tí maidir le torainn aerárthaí a bhaineann le hAerfort Bhaile Átha Cliath.

Is féidir maoin aonair a scrúdú i dtaca leis na comhrianta trí sheoladh nó Éirchód a chur isteach

Tá na léarscáileanna comhrianta idirghníomhacha ar fáil ag an nasc seo  

Tá eolas faoi na méadraigh a úsáideadh do na léarscáileanna comhrianta ar fáil ag an nasc seo