Tuarascáil Bhliantúil an ÚITA 2021

D’fhoilsigh an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí a dtuarascáil bhliantúil don bhliain 2021. Sonraítear sa tuarascáil gníomhaíochtaí rialála agus maoirseachta an údaráis maidir le bainistiú torann aerárthaigh ag Aerfort Bhaile Átha Cliath le linn 2021.Tugtar spléachadh ann freisin ar an gclár oibre a bheidh ag teacht aníos sa bhliain 2022.

Cliceáil thíos chun an tuarascáil bhliantúil a léamh:

 ANCA Annual Report 2021 (English)

Tuarascáil Bhliantúil an ÚITA 2021

ANCA Tuaracáil Bhliantúil