Tuarascálacha comhlíonta Aerfoirt

Faoin Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019, ceanglaítear ar an aerfort tuarascáil comhlíonta uair sa bhliain maidir leis na bearta maolaitheacha torainn agus na srianta oibriúcháin atá i bhfeidhm in Aerfort Bhaile Átha Cliath. Ceanglaítear ar ANCA na tuarascálacha a fhoilsiú chomh maith le haon fhaisnéis bhreise a iarrtar air atá ábhartha leis na hábhair lena mbaineann an tuarascáil comhlíonta.

Beidh na tuarascálacha comhlíonta go léir ar fáil anseo nuair a bheidh siad curtha ar fáil.