Fáilte chuig láithreán gréasáin an Údaráis Inniúil um Thorann Aerárthaí

Bunaíodh An tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí (ANCA) mar Stiúrthóireacht neamhspleách agus leithligh laistigh de Chomhairle Contae Fhine Gall i 2019. Chuir ár n-obair go dtí seo an fheidhm neamhspleách sin i bhfeidhm.

Ethna Felten

Is é an ról atá againn athbhreithniú a dhéanamh ar iarratais phleanála le haghaidh forbartha ag an aerfort chun a fháil amach an bhfuil gné den iarratas a chruthódh fadhb torainn a ghineann aerárthach.

Cuirimid an cur chuige cothromaithe i bhfeidhm chun na bearta a chinneadh a chaithfidh bainistíocht an aerfoirt a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar aon fhadhb torainn aitheanta. Cinntíonn an cur chuige seo go gcuirtear na pobail a bhféadfadh torann aerárthaí cur isteach orthu san áireamh, agus ag an am céanna, déantar breithniú ar fhorbairt inbhuanaithe an aerfoirt.

Cuimsíonn ár ról gné monatóireachta freisin, a bhaineann le comhlíonadh agus cur i bhfeidhm bearta maolaithe torainn agus srianta oibriúcháin.

Déanaimid athbhreithniú freisin ar incháilitheacht le haghaidh cur san áireamh i scéimeanna inslithe tí.

 

ANCA Core Team