in
in
07 May 2021
Water Works

Oibreacha ar Scéim Soláthair Uisce Bhinn Éadair ag dul ar aghaidh

Tá Uisce Éireann, ag obair i gcomhar le Comhairle Contae Fhine Gall, ag leanúint d'oibreacha riachtanacha a dhéanamh ar scéim soláthair uisce Bhinn Éadair chun an soláthar uisce do thithe agus gnólachtaí sa cheantar a chosaint i gcomhréir le srianta reatha COVID-19.

05 May 2021
Council Consultation

Comhairliúchán Poiblí Timpeallachta Trasteorann – Stáisiúin Núicléacha Doel 1 & 2, An Bheilg

De réir Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip ar Mheasúnú Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann (an Coinbhinsiún Espoo) an Coinbhinsiún ar Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartais i nGnóthaí Comhshaoil (An Coinbhinsiún Aarhus), fuair An tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta fógra ón Aire Fuinnimh, Comhshaoil agus Forbartha Inbhuanaithe na Beilge, faoin síneadh atá beartaithe ar shaolré oibríochtúil stáisiúin núicléacha Doel 1 & 2 agus na hoibreacha feabhsúcháin a bhaineann le sábháilteacht núicléach, ag tabhairt cuireadh d’Éirinn páirt a ghlacadh i gcomhairliúchán poiblí trasteorann.

04 May 2021
Cruinniú na nÓg

Cruinniú na nÓg 2021 i bhFine Gall Seolta

Cúis áthais do Chomhairle Contae Fhine Gall clár spéisiúil agus ilghnéitheach a fhógairt do Chruinniú na nÓg a reáchtálfar ar an 12 Meitheamh 2021.

04 May 2021
Housing Schemes

An Ligean Rogha-Bhunaithe

Choice Based Letting (CBL) is an approach used for allocating dwellings. It allows housing applicants to express an interest in being considered for the allocation of designated Social Housing Units.

30 Apr 2021
Libraries

Féile Bealtaine 2021 Seolta

Inniu, Dé hAoine, an 30 Aibreán, sheol Méara Fhine Gall, an Comhairleoir David Healy, féile bhliantúil Leabharlanna Fhine Gall, Féile Bealtaine.