Sutton

25 Nov 2020
Covid 19

"A Need to be Heard"/TÁ GÁ GO nÉISTFEAR LEO)

Chomhoibrigh daoine óga ó thionscadail Foróige ar fud Fhine Gall chun  píosa filíochta ó bhéal faoi Covid-19 agus an tionchar atá aige ar dhaoine óga go háirithe, a chur le chéile agus a scríobh.

25 Nov 2020
Budget

Glacann Fine Gall Buiséad €286 milliún do 2021

Tá buiséad €286 milliún glactha ag Comhairle Contae Fhine Gall do 2021 a chinnteoidh go ndéanfar seirbhísí a chothabháil agus a fheabhsú do dtí an bhliain seo chugainn. Léiríonn sé méadú de €16.3 milliún ó 2020 agus is ionann é agus €966.78 in aghaidh gach duine den daonra.

30 Oct 2020
Keep Well

Feachtas Go dTé tú Slán Seolta

Inniu (Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair) sheol an Taoiseach, Micheál Martin TD, an tAire Sláinte, Stephen Donnelly TD, agus an tAire Stáit don Roinn Sláinte a bhfuil freagracht aige as an tSláinte Phoiblí, as an bhFolláine agus as an an Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí, Frank Feighan TD, an feachtas “Go dTé Tú Slán” a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le daoine agus le pobail aire a thabhairt dá gcuid sláinte fhisiciúil agus mheabhrach sna míonna atá romhainn.

20 Oct 2020
Halloween Amnesty

Amnesty Oíche Shamhna Bliantúil ag Ionaid Athchúrsála

Glacfar le hábhair indóite (leapacha, toilg, doirse adhmaid 7rl) saor in aisce ag Ionaid Athchúrsála Chomhairle Contae Fhine Gall do chónaitheoirí Fhine Gall ón gCéadaoin, 21 Deireadh Fómhair go dtí an Satharn, 31 Deireadh Fómhair, seachas an Domhnach agus Saoire Bainc.

15 Oct 2020
Fingal Sports

Corn Measa Fíorúil Ag Glaoch ar Gach Bunscoil i mBaile Átha Cliath 15

Deir daoine áirithe gur ealaín í an pheil, ach an uair seo tá an ceart acu!

Bhí tionchar nach beag ag Covid-19 ar chluichí peile ar fud an chontae ach níor chuir sé sin stad leis an FAI agus Comhairle Contae Fhine Gall leanúint ar aghaidh ag idirghníomhú le scoileanna chun meas a chur chun cinn ag úsáid peile agus ealaíne mar uirlis sa ‘Corn Measa Fíorúil’.  

 

02 Oct 2020
Tree Strategy

Seoladh “Foraois Fhine Gall, Straitéis Crann d’Fhine Gall”:

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall a Dréacht-Straitéis Crann dár teideal “Foraois Fhine Gall, Straitéis Crann d’Fhine Gall – Dréacht-Doiciméad”. Tá an Dréacht-Straitéis anois ag dul trí Phróiseas Comhairliúcháin Poiblí Neamhreachtúil a thosaigh ar Lá Náisiúnta na gCrann 2020 ar 1 Deireadh Fómhair go dtí deireadh Sheachtain Náisiúnta na gCrann i Márta 2021.