Council chamber 2

Rialachas

Discover More

Bunaíodh Comhairle Contae Fhine Gall i 1994 tar éis do Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath a bheith roinnte ina thrí údarás áitiúla. Tá sé ar cheann de cheithre údarás áitiúla atá ag freastal ar Chontae Bhaile Átha Cliath. Is iad na cinn eile Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Contae Átha Cliath Theas agus Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae Fhine Gall raon leathan seirbhísí agus áiseanna ar ardchaighdeán a sholáthar ó bhonneagar bóithre go páirceanna, spásanna oscailte, ionaid phobail, leabharlanna agus tithíocht do chónaitheoirí uile Fhine Gall.

Mar chuid de na seirbhísí seo, tá sé ríthábhachtach údarás áitiúil trédhearcach agus cuntasach a sholáthar i dtéarmaí obair na Comhairle agus an mhuinín a chuireann saoránaigh ann.  

Mínítear sa leathanach seo an chaoi a n-oibríonn Comhairle Contae Fhine Gall agus soláthraíonn sé rochtain freisin ar go leor doiciméad taifead poiblí tábhachtach.