Leagann Plean Forbartha Fhine Gall amach an fhís maidir le conas ba chóir d’Fhine Gall forbairt thar shaolré an Phlean agus comhlíonadh an bheartais náisiúnta agus réigiúnach a chinntiú.

Tugann an Plean Forbartha deis don phobal i gcoitinne Fine Gall a mhúnlú sa todhchaí agus ‘do thuairim a chur in iúl’ maidir le saincheisteanna tábhachtacha mar thithíocht, forbairt eacnamaíoch, pobal agus oidhreacht.

Is é foilsiú Paipéar Saincheisteanna Straitéiseach an chéad chéim i ndéanamh an Phlean, agus cuireann sé forléargas i láthair de na príomh-shaincheisteanna pleanála agus forbartha i bhFine Gall agus féachann sé le díospóireacht phoiblí a spreagadh ar na saincheisteanna leathana ba cheart a mheas sa Phlean nua.

Tá d’ionchur sa phróiseas seo, trí bhreithniú a dhéanamh ar na saincheisteanna ‘mórphictiúir’ atá os comhair Fhine Gall, ríthábhachtach chun go n-éireoidh leis.

Chun féachaint ar ár Paipéar Saincheisteanna Straitéiseach cliceáil anseo

Chun féachaint ar ár mbróisiúr Plean Forbartha cliceáil anseo