Clonsilla

10 Jun 2023
Cruinniú na nÓg

Meicnic Neimhe (Celestial Mechanics)

Cuireann Meicnic Neimhe taithí foghlama ar fáil do leanaí trí mheán na heolaíochta chomh maith le meán na hamharcealaíona. Glacfaidh an t-ealaíontóir Aileen Murphy, an t-ealaíontóir/oideachasóir Mary Jo Gilligan, agus an t-eolaí An tOllamh Peter Gallagher páirt sa theagmháil seo ar leith le leanaí idir 10-12 bnliain d’aois. Tar éis cuairt a thabhairt ar Réadlann Dhún Sinche

12 May 2023
Shackleton Garden

Promanna Gáirdíní Shackleton

Is ceiliúradh é Shackleton Proms – Ceol faoin spéir - ar an gceol clasaiceach is fearr atá á óstáil ag Comhairle Contae Fhine Gall agus ag Stiúrthóir na Féile Duo Chagall in éineacht le Ensemble Fhine Gall ag Gáirdíní áille Shackleton i gCluain Saileach.

17 May 2021
Road Infrastructure

Leanann an tógáil ar Acomhal Snugborough le dúnadh an íosbhealaigh do choisithe

Chuir Comhairle Contae Fhine Gall comhairle ar dhaoine atá ina gcónaí i gceantar Bhaile Átha Cliath 15, mar chuid den obair thógála ar Acomhal Snugborough i mBaile Bhlainséir, go ndúnfaidh an t-íosbhealach coisithe inniu (17 Bealtaine). Tá sé seo riachtanach chun na hoibreacha a chur i gcrích go sábháilte.

20 Apr 2021
Music Generation

Tá Music Generation ag teacht go Fine Gall!

Is am corraitheach é don aois óg i bhFine Gall! Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire tar éis teacht le chéile le Comhairle Contae Fhine Gall agus le Music Generation chun na deiseanna oideachais ceoil atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga sa chontae a fheabhsú.

23 Mar 2021
Virtual Community Centre

Rang Drámaíochta Ar Líne le Martina O'Connor

Dáta: 23/03/2021 - 11/05/2021
Activity Title: Rang Drámaíochta Ar Líne le Martina O'Connor
Centre Name: Mountview Fortlawn Community, Youth & Sports Hub
Description: Tar linn ar feadh 8 seachtaine de ranganna Drámaíochta ar líne le Martina O'Connor atá creidiúnaithe ag BOOÁCDL. Tosaíonn an rang Drámaíochta ar an gCéadaoin 23 Márta agus is cúrsa seachtainiúil é a bheidh ar siúl go dtí an 11 Bealtaine. Téigh i dteagmháil le do thoil le hIonad Pobail Radharc an Chnocáin chun áit a dhaingniú. Dúnfaidh na clárúcháin ar an 5 Márta.

11 Mar 2021
Virtual Community Centre

Cosc ar Choireacht Pobail

Dáta: 11/03/2021
Activity Title: Cosc ar Choireacht Pobail
Centre Name: Corduff Sports Centre
Description: Le linn an tseisiúin seo an 11 Márta cumhdaítear slándáil tí agus slándáil ar líne.
Scéiméireacht reatha agus le déanaí a bhfuil an-tóir orthu i láthair na huaire mar gheall ar covid.
Seirbhísí ar fáil don phobal.
Ceisteanna agus Freagraí lenár ngarda pobail ar an lá.