Seachtain an Chuimsithe Fhine Gall

Is tionscnamh é Seachtain Chuimsithe Fhine Gall 2022 faoi stiúir Chomhairle Contae Fhine Gall agus Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Fhine Gall (an PPN). 

Thart ar 100 imeacht á reáchtáil ar fud Chontae Fhine Gall idir Dé Luain an 14 Samhain go dtí Dé Domhnaigh an 20 Samhain. Tá gach uile imeacht de chuid Sheachtain Chuimsithe Fhine Gall saor in aisce agus oscailte do chách.
Téigh chuig 
https://fingalppn.ie/fingalinclusionweek/ le haghaidh tuilleadh eolais.