Malahide

18 Mar 2022
events

Tinte Ealaíne ag Bóthar an Chósta Mullach Íde

Tugann Comhairle Contae Fhine Gall cuireadh duit a bheith inár dteannta d'ár nimeacht cuimhneacháin & aitheantais Tinte Ealaíne ag Bóthar an Chósta Mullach Íde 8pm Bígí linn le haghaidh nóiméad machnaimh.Las do thóirse nó solas i gcuimhse. Páirceáil Saor in aisce ag an gCaisleán

20 Apr 2021
Music Generation

Tá Music Generation ag teacht go Fine Gall!

Is am corraitheach é don aois óg i bhFine Gall! Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire tar éis teacht le chéile le Comhairle Contae Fhine Gall agus le Music Generation chun na deiseanna oideachais ceoil atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga sa chontae a fheabhsú.

09 Apr 2021
Irish Water

Oibreacha Riachtanacha Scéim Soláthair Uisce Mhullach Íde 13ú Aibreán

Mar chuid de na hoibreacha uasghrádaithe riachtanacha seo, beidh cur isteach sealadach ar a soláthar do chustaiméirí sna ceantair seo a leanas ar Dé Máirt 13 Aibreán ó 10rn go 4in lena n-áirítear bristí uisce agus brú íseal: Cnoc na Darach, Céide an Chnoic, An Cnoc, Bóthar Chnocán na Mara, Mainistir Chnocán na Mara, Páirc Chnocán na Mara, Lóiste Ghort an Chnocáin, Céide Chnocán na Mara, Arda Chnocán na Mara, Cnoc Dara, Jameson Orchard, Ballaí Robac agus na ceantair máguaird.

25 Mar 2021
Water

Cur Isteach ar Uisce i gceantar Seabury

Tá Uisce Éireann ag obair le Comhairle Contae Fhine Gall chun deisiúcháin phráinneacha a dhéanamh chun soláthar uisce a athbhunú in áiteanna de Mhullach Íde, ceantar Seabury. Tharla an pléascadh in eastát Dhún Ard déanach aréir.

08 Mar 2021
Homemade Parade

Déan Ceiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig le #ParáidBhaile

Tá fíoráthas orainn ár gcomórtas Lá Fhéile Pádraig #ParáidBhaile a fhógairt. Ar Lá Fhéile Pádraig seo, cad faoi spiorad na paráide a thabhairt isteach i do theach? Spreag an teaghlach a bheith páirteach i #ParáidBhaile a chur le chéile, ag úsáid rudaí ó gach cearn den teach cosúil le bréagáin, leabhair, béiríní bréige 7rl.