Fingal Coastal Way hero

Fingal Coastal Way

Discover More

Is glasbhealach beartaithe é Bealach Cósta Fhine Gall ó Dhiméín an Droichid Nua i nDomhnach Bat go teorainn chontae Fhine Gall, ó thuaidh ó Balbriggan. Beidh an scéim thart ar 32km ar fhad san iomlán, ag brath ar an mbealach deiridh a roghnófar. Meastar go mbeidh Bealach Cósta Fhine Gall ina scéim shuaitheanta do thurasóireacht sa chontae a bhféadfadh an geilleagar turasóireachta áitiúil a chur chun cinn agus a fheabhsú.

Faoi láthair, tá Comhairle Contae Fhine Gall i mbun an phróisis roghnaithe bealaigh do Bhealach Cósta Fhine Gall, agus táimid ag lorg do thuairimí.

Is féidir leat ár mbileog ar Bhealach Cósta Fhine Gall a léamh anseo.

Chun aighneacht a dhéanamh, téigh chuig ár dtairseach chomhairliúcháin anseo.

44%
Say that protected cycletracks/greenways would help them cycle more
72%
Would support physical infrastructure for cycling even when this would mean less space for other road traffic
28%
Of Fingal residents said they don't cycle but would like to
96%
Increase in cycling during Covid according to Cycling Ireland