Lusk

20 Jan 2021
Creative Fingal

Clár Éire Ildánach Fhine Gall 2021

Cúis áthais do Chomhairle Contae Fhine Gall a fhógairt go bhfuiltear anois ag glacadh le hiarratais mar chuid de Chlár Éire Ildánach Fhine Gall 2021.

04 Jan 2021
ANCA

Cuireann ANCA tús le measúnú torainn aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath

Rinne údarás an aerfoirt iarratas chun coinníollacha pleanála a bhaineann le srianta oibriúcháin ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a athrú chuig Roinn Pleanála Chomhairle Contae Fhine Gall. Agus a shainchúram reachtúil á chomhlíonadh aige, tá ANCA ag cur tús anois le measúnú ar an staid torainn ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Christmas

Skinny Batch Bakery

Is bácús agus caife é Skinny Batch i Lusca, Co. Bhaile Átha Cliath a sholáthraíonn bricfeasta, lón, caife iontach agus cácaí blasta! Ar oscailt Luan go hAoine 8rn-5in agus Dé Sathairn go Domhnach 9rn-5in.

 

25 Nov 2020
Covid 19

"A Need to be Heard"/TÁ GÁ GO nÉISTFEAR LEO)

Chomhoibrigh daoine óga ó thionscadail Foróige ar fud Fhine Gall chun  píosa filíochta ó bhéal faoi Covid-19 agus an tionchar atá aige ar dhaoine óga go háirithe, a chur le chéile agus a scríobh.

25 Nov 2020
Budget

Glacann Fine Gall Buiséad €286 milliún do 2021

Tá buiséad €286 milliún glactha ag Comhairle Contae Fhine Gall do 2021 a chinnteoidh go ndéanfar seirbhísí a chothabháil agus a fheabhsú do dtí an bhliain seo chugainn. Léiríonn sé méadú de €16.3 milliún ó 2020 agus is ionann é agus €966.78 in aghaidh gach duine den daonra.

Christmas

The Dog Shop

Díolfaimid bronntanais agus sóláistí iontacha Éireannacha do do mhadra, lena n-áirítear gallúnach nádúrtha a dhoirtear de lámh, sóláistí nádúrtha de dhéantús láimhe, bandána  cruthaithe agus cótaí madraí déanta in Éirinn.