Royal Canal Urban Greenway water view

Glasbhealach Uirbeach na Canálach Ríoga

Discover More

      Is éard atá i nGlasbhealach Uirbeach na Canálach Ríoga ná Glasbhealach ardchaighdeáin, síochánta agus sábháilte atá beartaithe freastal ar Chaisleán Cnucha, Baile Bhlainséir, Cluain Saileach agus Cúil Mhín agus an limistéar níos leithne de Bhaile Átha Cliath 15.

Faoi láthair, tá Comhairle Contae Fhine Gall i mbun an dara céim den chomhairliúchán poiblí, agus táimid ag lorg d’ionchuir ar an mbealach is dealraithí a roghnófar.

Is féidir leat ár mbileog ar Ghlasbhealach Uirbeach na Canála Ríoga a léamh anseo.

Chun aighneacht a dhéanamh, téigh chuig ár dtairseach comhairliúcháin le do thoil anseo.