Balbriggan

31 Aug 2021
Sports

Seisiúin Aclaíochta ParkFit Fhine Gall

Sheol Oifig Spóirt Chomhairle Contae Fhine Gall clár píolótach 4 seachtaine Clár ParkFit, ag tosú an tseachtain an 30 Lúnasa, i mBaile Brigín, i mBaile Átha Cliath 15 agus i mBaile Maidheac.

21 Jun 2021
Our Balbriggan

Suirbhé ar Straitéis Réimse Poiblí Bhaile Brigín a mhúnlú

Tá ionchur níos mionsonraithe á lorg ag Comhairle Contae Fhine Gall ó mhuintir Balbriggan ar réimse poiblí an bhaile - a shráideanna, a chearnóga agus a pháirceanna - agus conas is féidir leis na spásanna seo oibriú le chéile chun spás poiblí ar ardchaighdeán a sholáthar do mhuintir na háite.

20 Apr 2021
Music Generation

Tá Music Generation ag teacht go Fine Gall!

Is am corraitheach é don aois óg i bhFine Gall! Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire tar éis teacht le chéile le Comhairle Contae Fhine Gall agus le Music Generation chun na deiseanna oideachais ceoil atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga sa chontae a fheabhsú.

10 Mar 2021
Virtual Community Centre

Ceiliúradh Idirnáisiúnta Lá na mBan le ASTER FRC

Dáta: 10/03/21
Activity Title: Ceiliúradh Idirnáisiúnta Lá na mBan le ASTER FRC
Centre Name: ASTER Family Resource Centre
Description:Is é an téama do Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021 ná #choosetochallenge. Tá sé mar aidhm againn comhrá a oscailt faoi na rudaí is féidir le gach duine againn a dhéanamh chun an status quo a cheistiú, cothromaíocht inscne a chinntiú ar fud gach gné den tsochaí, sa rialtas sna meáin, i seomraí boird agus i bpáirceanna spóirt.

16 Mar 2021
Virtual Community Centre

Caint ar Zoom le Teiripeoir Saothair Péidiatraice sinsearach le Kevin Prior (FSS)

Dáta: 16/03/2021
Activity Title: Caint ar Zoom le Teiripeoir Saothair Péidiatraice sinsearach le Kevin Prior (FSS)
Centre Name: ASTER Family Resource Centre
Description: Tá Líonra Uathachais faoi stiúir Tuismitheoirí Bhaile Brigín (PLAN) ag tabhairt cuireadh duit chuig caint ar Zoom ar "FORBAIRT MHÍNLUAILE AGUS OLL-LUAILE AGUS ÚSÁID NEAMHSPLEÁCH DE LEITHRIS."
Éascaithe ag Kevin Prior, teiripeoir saothair Péidiatraice Sinsearach le FSS agus Playfit.

 

08 Mar 2021
Homemade Parade

Déan Ceiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig le #ParáidBhaile

Tá fíoráthas orainn ár gcomórtas Lá Fhéile Pádraig #ParáidBhaile a fhógairt. Ar Lá Fhéile Pádraig seo, cad faoi spiorad na paráide a thabhairt isteach i do theach? Spreag an teaghlach a bheith páirteach i #ParáidBhaile a chur le chéile, ag úsáid rudaí ó gach cearn den teach cosúil le bréagáin, leabhair, béiríní bréige 7rl.