Creative Ireland

Éire Ildánach Fhine Gall

Ag nascadh daoine, cruthaitheacht agus folláine

 

Discover More
Creative 2

Is clár cultúir agus folláine uile-rialtais é Clár Éire Ildánach a spreagann agus a chlaochlaíonn daoine, áiteanna agus pobail trí chruthaitheacht.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta go hiomlán tacú lenár bpobail áitiúla páirt iomlán a ghlacadh sa chlár 5 bliana d’Éirinn Chruthaitheach agus cabhrú le saoránaigh Fhine Gall a gcumas cruthaitheach a bhaint amach.