Blanchardstown

10 Jun 2023
Cruinniú na nÓg

Cairde Flip Fleap le Niamh Sharkey agus Mary Murphy

Déan cara fillte, flipe, fleapa! Téigh i gcomhar leis na húdair agus na maisitheoirí Niamh Sharkey agus Mary Murphy chun cairde greannmhara, measctha agait féin a chruthú. Oiriúnach don lucht in aois 7 – 10 mbliain.

10 Jun 2023
Cruinniú na nÓg

Ceolfhoireann Baby Bop

Beidh sraith ceolchoirmeacha ceoil clasaiceach idirghníomhacha agus bríomhar do pháistí luathbhlianta agus a gcuid teaghlaigh ar siúl i bPáirc na Mílaoise, Baile Átha Cliath 15 le haghaidh Chruinniú na nÓg Dé Sathairn an 10 Meitheamh ag 12.30 - 1.15 in

10 Jun 2023
Cruinniú na nÓg

‘Ón dtalamh’ From the Earth

Beidh an t-ealaíontóir Edel Clarkson ag treorú leanaí Scoil Náisiúnta Naomh Lúcáis, Baile an Tirialaigh, chun taisceolaíocht a dhéanamh ar bhithéagsúlacht áitiúil agus déanamh ceirmeach.

31 Oct 2023

Féile Tine Fhine Gall

Tá Féile na Tine Fhine Gall ar ais, le himeachtaí saor in aisce ar an Luan, 31 Deireadh Fómhair i bPáirc Bhaile Shoird, i gCaisleán Mhullach Íde, i bPáirc na Mílaoise agus i gCaisleán Bhrí Mhór. Tosóidh Dioscó Uaigneach ar a 7.00pm agus tiocfaidh taispeántas tinte ealaíne draíochtúil ina dhiaidh sin agus é beartaithe le pléascadh sa spéir na hoíche ar a 7:30pm i ngach ceithre áit

 

27 May 2022
Cruinniú na nÓg

Caith roinnt ama ag obair ar Shaothar Ealaíne i rith mhí an Mheithimh.

Tá Cruinniú na nÓg 2022 á reáchtáil ar an 11 Meitheamh i mbliana agus chun ceiliúradh a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le healaín in oideachas luath-óige, tá Comhairle Contae Fhine Gall, Draíocht agus Éire Ildánach ag obair leis na hoideoirí ealaíne a bhfuil beart taithí acu, Anne Bradley agus Anne Cradden, chun Make Space a chur i láthair, spás saibhir do leanaí agus teaghlaigh chun tairbhe a bhaint as spraoi céadfach.

11 Jun 2022
Cruinniú na nÓg

Déan Spás ag Draíocht

Tugtar cuireadh do leanaí agus dá gcúramóirí am le chéile a iniúchadh agus a chaitheamh sa spás súgartha céadfach álainn seo do leanaí 3 bliana d’aois agus níos sine atá deartha chun éagsúlacht ábhar a iniúchadh (adhmad, cloch, gaineamh, scátháin, marla, fabraic) agus próisis (fíodóireacht, ag breacadh, ag tarraingt, ag déanamh, ag socrú).

17 May 2021
Road Infrastructure

Leanann an tógáil ar Acomhal Snugborough le dúnadh an íosbhealaigh do choisithe

Chuir Comhairle Contae Fhine Gall comhairle ar dhaoine atá ina gcónaí i gceantar Bhaile Átha Cliath 15, mar chuid den obair thógála ar Acomhal Snugborough i mBaile Bhlainséir, go ndúnfaidh an t-íosbhealach coisithe inniu (17 Bealtaine). Tá sé seo riachtanach chun na hoibreacha a chur i gcrích go sábháilte.