Loughshinny

20 Apr 2021
Music Generation

Tá Music Generation ag teacht go Fine Gall!

Is am corraitheach é don aois óg i bhFine Gall! Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire tar éis teacht le chéile le Comhairle Contae Fhine Gall agus le Music Generation chun na deiseanna oideachais ceoil atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga sa chontae a fheabhsú.

10 Mar 2021
Virtual Community Centre

Ceiliúradh Idirnáisiúnta Lá na mBan le ASTER FRC

Dáta: 10/03/21
Activity Title: Ceiliúradh Idirnáisiúnta Lá na mBan le ASTER FRC
Centre Name: ASTER Family Resource Centre
Description:Is é an téama do Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021 ná #choosetochallenge. Tá sé mar aidhm againn comhrá a oscailt faoi na rudaí is féidir le gach duine againn a dhéanamh chun an status quo a cheistiú, cothromaíocht inscne a chinntiú ar fud gach gné den tsochaí, sa rialtas sna meáin, i seomraí boird agus i bpáirceanna spóirt.

16 Mar 2021
Virtual Community Centre

Caint ar Zoom le Teiripeoir Saothair Péidiatraice sinsearach le Kevin Prior (FSS)

Dáta: 16/03/2021
Activity Title: Caint ar Zoom le Teiripeoir Saothair Péidiatraice sinsearach le Kevin Prior (FSS)
Centre Name: ASTER Family Resource Centre
Description: Tá Líonra Uathachais faoi stiúir Tuismitheoirí Bhaile Brigín (PLAN) ag tabhairt cuireadh duit chuig caint ar Zoom ar "FORBAIRT MHÍNLUAILE AGUS OLL-LUAILE AGUS ÚSÁID NEAMHSPLEÁCH DE LEITHRIS."
Éascaithe ag Kevin Prior, teiripeoir saothair Péidiatraice Sinsearach le FSS agus Playfit.

 

08 Mar 2021
Homemade Parade

Déan Ceiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig le #ParáidBhaile

Tá fíoráthas orainn ár gcomórtas Lá Fhéile Pádraig #ParáidBhaile a fhógairt. Ar Lá Fhéile Pádraig seo, cad faoi spiorad na paráide a thabhairt isteach i do theach? Spreag an teaghlach a bheith páirteach i #ParáidBhaile a chur le chéile, ag úsáid rudaí ó gach cearn den teach cosúil le bréagáin, leabhair, béiríní bréige 7rl.

03 Mar 2021
Virtual Community Centre

Máistir-Rang Bláthanna Fiáine

Dáta: 03/03/21

Activity Title: Wildflowers Masterclass

Tá an Máistir-Rang Bláthanna Fiáine saor in aisce seo urraithe ag Comhairle Contae Fhine Gall agus oscailte do gach cónaitheoir i gceantar Fhine Gall ar mhaith leo ceantar bláthanna fiáine a phlandáil ina bpobal. 

20 Jan 2021
Creative Fingal

Clár Éire Ildánach Fhine Gall 2021

Cúis áthais do Chomhairle Contae Fhine Gall a fhógairt go bhfuiltear anois ag glacadh le hiarratais mar chuid de Chlár Éire Ildánach Fhine Gall 2021.