Rush

10 Jun 2023
Cruinniú na nÓg

Drumáil le Mobile Music School

Sa cheardlann clúdófar rithimí agus patrúin a chloistear go minic i gceol drumadóireachta na hAfraice, drumadóireacht Samba nó sa cheol nua-aimseartha. Oiriúnach do pháistí idir 9 – 12 bliain d’aois. Leabharlann An Rois 11am-12pm

08 Sep 2022
Funding

Bainfidh an Ros leas as Maoiniú nua um Fheabhsú Sráid-dreacha

Tá maoiniú de €100,000 bronnta ar Chomhairle Contae Fhine Gall ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail faoin Scéim nua um Fheabhsú Sráid-dreacha Bailte agus Sráidbhailte 2022 chun tionscadail a mhaoiniú sa Ros agus tá léirithe spéise á lorg acu anois.

09 Jul 2022
Play

National Play Day with Let's Play Rush

Celebrate National Play Day with Let's Play Rush Saturday July 9th between 1 and 3.30pm Come along to Kenure Woods and Rush Library for what should be a great family event which will focus on play, creative writing and wellbeing in nature. Why not bring along a picnic to Kenure!

11 Jun 2022
Cruinniú na nÓg

‘Bímis ag Imirt!’ san Ros

Tá lá súgartha an Ros ar an 11 Meitheamh mar chuid den cheiliúradh i bhFine Gall do Chruinniu na nOg. Díreoidh sé ar lúcháir an tsúgartha agus na cruthaitheachta, agus conas an spraoi agus an chruthaitheacht seo a spreagadh i gcroílár ár gcathracha agus ár mbailte.

24 Aug 2021
Beaches

An Bhratach Ghlas ar Foluain ag Trá Theas an Rois

Chuir Méara Fhine Gall, an Comh. Seána Ó Rodaigh, an Bhratach Ghlas, a léiríonn an Gradam Cósta Glas 2021 a bronnadh, ar foluain ar Thrá Theas an Rois inniu. Bhuaigh an Trá an Gradam mór le rá den chéad uair in 2021, a thugann sármhaitheas timpeallachta le fios.

20 Apr 2021
Music Generation

Tá Music Generation ag teacht go Fine Gall!

Is am corraitheach é don aois óg i bhFine Gall! Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire tar éis teacht le chéile le Comhairle Contae Fhine Gall agus le Music Generation chun na deiseanna oideachais ceoil atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga sa chontae a fheabhsú.

10 Mar 2021
Virtual Community Centre

Ceiliúradh Idirnáisiúnta Lá na mBan le ASTER FRC

Dáta: 10/03/21
Activity Title: Ceiliúradh Idirnáisiúnta Lá na mBan le ASTER FRC
Centre Name: ASTER Family Resource Centre
Description:Is é an téama do Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021 ná #choosetochallenge. Tá sé mar aidhm againn comhrá a oscailt faoi na rudaí is féidir le gach duine againn a dhéanamh chun an status quo a cheistiú, cothromaíocht inscne a chinntiú ar fud gach gné den tsochaí, sa rialtas sna meáin, i seomraí boird agus i bpáirceanna spóirt.

16 Mar 2021
Virtual Community Centre

Caint ar Zoom le Teiripeoir Saothair Péidiatraice sinsearach le Kevin Prior (FSS)

Dáta: 16/03/2021
Activity Title: Caint ar Zoom le Teiripeoir Saothair Péidiatraice sinsearach le Kevin Prior (FSS)
Centre Name: ASTER Family Resource Centre
Description: Tá Líonra Uathachais faoi stiúir Tuismitheoirí Bhaile Brigín (PLAN) ag tabhairt cuireadh duit chuig caint ar Zoom ar "FORBAIRT MHÍNLUAILE AGUS OLL-LUAILE AGUS ÚSÁID NEAMHSPLEÁCH DE LEITHRIS."
Éascaithe ag Kevin Prior, teiripeoir saothair Péidiatraice Sinsearach le FSS agus Playfit.