31 Mar 2020
COVID-19

Fógra Poiblí maidir le Tionóntachtaí HAP

I bhfianaise staid COVID-19 agus na bhfógraí a rinne an Rialtas le déanaí maidir le bearta atá á nglacadh chun leathadh Covid-19 a chomhrac, cuirtear an fhaisnéis seo a leanas in iúl do thionóntaí HAP, chun leanúnachas tionóntachtaí HAP a chinntiú:

31 Mar 2020
COVID-19

Scéim Chistithe Freagairt Phobal Fhine Gall do COVID-19

an Scéim Chistithe Freagairt Phobal Fhine Gall do scéim Cistithe COVID-19 á cur ar siúl ag Oifig Forbartha Pobail Chomhairle Contae Fhine Gall chun tacú le grúpaí deonacha agus pobail chun freagairt pobail áitiúil a sholáthar do COVID-19 i bhFine Gall. Tabharfar tús áite do thionscnaimh a dhéanann iarracht chun fairsinge an víris a shrianadh agus a theorannú, chun oibrithe deonacha a chosaint agus chun tacú le baill leochaileacha inár bpobal

24 Mar 2020

Scaoileann Oifig Spóirt Fhine Gall le físeáin Bhabhta Traenála sa Bhaile.

Tugtar treoir céim ar chéim duit sna físeáin trí bhabhtaí áisiúla traenála is féidir leat a dhéanamh sa bhaile - ní theastaíonn aon trealamh!

Cuirtear na seisiúin aclaíochta seo ar fáil trí Oifig Spóirt Chomhairle Contae Fhine Gall ar mhaithe le cuspóirí oideachais agus treorach amháin. Ba cheart go mbeadh riocht maith fisiciúil ort agus ba cheart go mbeifeá in ann páirt a ghlacadh san aclaíocht. Ba cheart tabhairt faoi aon bhabhtaí traenála sa bhaile, a eascraíonn as an tsraith físeán seo a dhéanann tú, ar bhealach freagrach. Cuimhnigh, má bhraitheann tú aon phian nó gearranáil fad a bhíonn aclaíocht ar siúl agat, stop láithreach bonn.

20 Mar 2020
COVID-19

Leanfaidh an Chomhairle le hidirchaidreamh a dhéanamh le gnólachtaí maidir le rátaí a chur siar

Leanfaidh Comhairle Contae Fhine Gall le hidirchaidreamh a dhéanamh le gnólachtaí a bhfuil tionchar á imirt ag géarchéim reatha COVID-19 orthu i ndiaidh gur fhógair an Rialtas inniu gur cheart d’údaráis áitiúla comhaontú a dhéanamh ar íocaíochtaí rátaí atá á ndéanamh ag na gnólachtaí is mó a bhfuil tionchar á imirt orthu a chur siar go dtí deireadh mhí na Bealtaine