Skerries

04 Jan 2021
ANCA

Cuireann ANCA tús le measúnú torainn aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath

Rinne údarás an aerfoirt iarratas chun coinníollacha pleanála a bhaineann le srianta oibriúcháin ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a athrú chuig Roinn Pleanála Chomhairle Contae Fhine Gall. Agus a shainchúram reachtúil á chomhlíonadh aige, tá ANCA ag cur tús anois le measúnú ar an staid torainn ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Christmas

Wonderfully Weathery Books

Is gnó faoi úinéireacht Éireannach é Wonderfully Weathery Books a bunaíodh chun sraith phictiúrleabhar do leanaí a fhoilsiú faoi thalamh darb ainm Weatherville - An áit ina bhfuil an aimsir ina cónaí!
Is é aidhm na leabhar seo páistí a mhúineadh faoin aimsir agus faoin gcaoi a n-oibríonn sé!

 

Christmas

Golden Key Publishing

Is foilsitheoir teaghlaigh muid atá lonnaithe sna Sceirí. Cuirimid leabhair scoile agus leabhar do leanaí le chéile, darb ainm "Gringer the Whinger".

Christmas

Aileen Boylan Design

Priontaí Ealaíne agus Léaráidí. Priontaí agus léaráidí uathúla de Shainchomharthaí Fhine Gall ar fáil le ceannach i dtrí mhéid éagsúla ó €15. Bronntanas foirfe do dhuine muinteartha sa bhaile nó thar lear.

Christmas

Skerries Hardware and Pet Centre

Siopa crua-earraí agus siopa peataí áitiúil atá á reáchtáil ag clann atá lonnaithe sa bhaile álainn cois farraige de na Sceirí.
Ag ceiliúradh os cionn 25 bliain de ghnó táimid do shiopa ilfhreastail an Nollaig seo.
Idir throscán agus earraí bronntanais tá gach rud a bhfuil uait againn an Nollaig seo chun teach a dhéanamh ina bhaile.

Christmas

North Fingal Art Group

Preab-Dhíolachán Ealaíne Nollag de chuid Ghrúpa Ealaíne Fhine Gall. Ón Aoine 4 Nollaig go dtí Oíche Nollag. Gach Seomra, An Chearnóg, Na Sceirí. Ealaín / pictiúir a roghnú ó ealaíontóirí áitiúla aitheanta. 

 

25 Nov 2020
Covid 19

"A Need to be Heard"/TÁ GÁ GO nÉISTFEAR LEO)

Chomhoibrigh daoine óga ó thionscadail Foróige ar fud Fhine Gall chun  píosa filíochta ó bhéal faoi Covid-19 agus an tionchar atá aige ar dhaoine óga go háirithe, a chur le chéile agus a scríobh.

25 Nov 2020
Budget

Glacann Fine Gall Buiséad €286 milliún do 2021

Tá buiséad €286 milliún glactha ag Comhairle Contae Fhine Gall do 2021 a chinnteoidh go ndéanfar seirbhísí a chothabháil agus a fheabhsú do dtí an bhliain seo chugainn. Léiríonn sé méadú de €16.3 milliún ó 2020 agus is ionann é agus €966.78 in aghaidh gach duine den daonra.