Climate Change Action Plan 2019-2024

Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide

Áirítear i bPlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide Chomhairle Contae Fhine Gall 2019-2024, 133 gníomh atá ar siúl go leanúnach nó pleanáilte laistigh den Chomhairle, a chlúdaíonn cúig phríomhréimse gníomhaíochta – Fuinneamh agus Foirgnimh, Iompar, Seasmhacht i gCoinne Tuilte, Réitigh Nádúrbhunaithe agus Bainistíocht Acmhainní.

D’fhaomh ár gComhairle tofa an plean seo ar an Luan, an 13 Bealtaine 2019, i ndiaidh dianphróisis chomhairliúcháin a mhair sé seachtaine. D’fhreastail beagnach 170 duine ar cheithre imeacht i bhFine Gall agus fuarthas breis is 120 aighneacht.

Climate change action plan 13
Resident

Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019-2024

Féach ar an bPlean anseo.

Climate change action plan 12
Resident

Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide: Céard atá le déanamh anois?

Tá ceithre phríomhsprioc aitheanta.

Climate change action plan 11

Bealaí Simplí chun Gníomhú ar an Athrú Aeráide

Faigh eolas maidir le conas is féidir linn ar fad rud éigin a dhéanamh.