Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019-2024

Áirítear i bPlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide Chomhairle Contae Fhine Gall 2019-2024, 133 gníomh atá ar siúl go leanúnach nó pleanáilte laistigh den Chomhairle, a chlúdaíonn cúig phríomhréimse gníomhaíochta – Fuinneamh agus Foirgnimh, Iompar, Seasmhacht i gCoinne Tuilte, Réitigh Nádúrbhunaithe agus Bainistíocht Acmhainní.

D’fhaomh ár gComhairle tofa an plean seo ar an Luan, an 13 Bealtaine 2019, i ndiaidh dianphróisis chomhairliúcháin a mhair sé seachtaine. D’fhreastail beagnach 170 duine ar cheithre imeacht i bhFine Gall agus fuarthas breis is 120 aighneacht.

Léigh an plean anseo 

 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall