alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Plean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide 2019-2024

Áirítear i bPlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide Chomhairle Contae Fhine Gall 2019-2024, 133 gníomh atá ar siúl go leanúnach nó pleanáilte laistigh den Chomhairle, a chlúdaíonn cúig phríomhréimse gníomhaíochta – Fuinneamh agus Foirgnimh, Iompar, Seasmhacht i gCoinne Tuilte, Réitigh Nádúrbhunaithe agus Bainistíocht Acmhainní.

D’fhaomh ár gComhairle tofa an plean seo ar an Luan, an 13 Bealtaine 2019, i ndiaidh dianphróisis chomhairliúcháin a mhair sé seachtaine. D’fhreastail beagnach 170 duine ar cheithre imeacht i bhFine Gall agus fuarthas breis is 120 aighneacht.

Léigh an plean anseo 

 

All Rights Reserved © Fingal County Council