New Street Public Realm header image maroon best

 

Tá foireann deartha ildisciplíneach a bhfuil duaiseanna buaite aici, ceaptha chun ríocht phoiblí do choisithe a dhearadh ar an tStráid Nua. Tá Ailtirí Tírdhreachaithe Dermot Foley agus Connect the Dots i mbun comhairliúcháin phoiblí anois.

Tá an Comhairliúchán Poiblí oscailte anois ar na dearaí atá molta don tStráid Nua i Ríocht Phoiblí Mhullach Íde. Beidh siad le feiceáil go dtí 5pm Dé hAoine, 2 Meitheamh 2023. Bain úsáid as an deis labharta atá agat anois trí chliceáil anseo.

pedestrian street with cafe tables and planting

Comhairliúchán Poiblí Aibreán – Meitheamh 2023

Comhairliúchán Poiblí ar na dearaí atá molta don tSráid Nua i Ríocht Phoiblí Mhullach Íde – cuirfear tús leis Dé Céadaoin, 19 Aibreán 2023 agus críochnóidh sé Dé hAoine 2 Meitheamh 2023.

new street malahide view

Céim 2 – Réamhlíníochtaí Deartha

Úsáideadh an léargas a bailíodh ón bpobal le linn Céim 1 de na Comhairliúcháin Phoiblí mar bhunús do na réamh líníochtaí deartha seo.

Stage One - Public Consultation Feedback Findings

Céim 1 – Torthaí Aiseolais ón gComhairliúchán Poiblí

Cuireadh na torthaí ón gcomhairliúchán poiblí ar fáil ar líne & ar an láthair ag an gceardlann deartha i mí Iúil.

Leaflet cover New Street Public Realm Workshop September 24 2022

Céim 2 Ceardlann Ríochta Poiblí Meán Fómhair 2022

Dé Sathairn 24 Meán Fómhair, cuireadh réamhdhearaí ar taispeáint i Leabharlann Mhullach Íde.

New Street Malahide leaflet cover

Ceardlann Ríochta Poiblí Iúil 2022

Reáchtáladh an chéad cheardlann ríochta poiblí i Mullach Íde ar 9 Iúil 2022.