Gradam Cónaitheacht Ealaíon Fhine Gall i gcomhpháirtíocht le Graphic Studio Dublin

graphic studio

Mar chuid den tiomantas leanúnach d'ealaíontóirí proifisiúnta, tá Oifig Ealaíon Fhine Gall i gcomhpháirtíocht le Graphic Studio Dublin ag cur cónaitheacht priontála mínealaíne ar fáil d'ealaíontóir proifisiúnta ag aon chéim ina ngairm, a oibríonn in aon disciplín, agus a bhfuil suim acu scrúdú a dhéanamh ar phróisis phriontála.

Cuirfidh an chónaitheacht dhá sheachtain seo timpeallacht idéalach ar fáil chun tionscadal cruthaitheach i ndéanamh priontaí a fhorbairt agus deis chun líonrú a dhéanamh le healaíontóirí eile. Beidh an chónaitheacht ar siúl ag dáta a chomhaontófar leis an iarratasóir a n-éiríonn leis/léi.

Ní mór d'iarratasóirí na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh: rugadh an t-iarratasóir i limistéar riaracháin Fhine Gall, rinne sé/sí staidéar ann nó tá cónaí air/uirthi ann faoi láthair. Níl aon taithí ar dhéanamh priontaí riachtanach.