Pobal agus Spóirt

Tionscnamh Contae Fhine Gall a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Tacaíocht do Dhaoine Scothaosta

Ar an 9 Meán Fómhair 2011, bhí muid ar an gcéad chontae i Réigiún Bhaile Átha Cliath a bhí báúil le haois nó ag Tacú le Daoine Breacaosta. Tá ár gclár á threorú ag Comhghuaillíocht Fhine Gall agus tá Fóram do Dhaoine Scothaosta áitiúil bunaithe againn a dhéanann ionadaíocht do thuairimí daoine scothaosta laistigh den Chomhghuaillíocht.

Is féidir cóip den straitéis 2018-2023 íoslódáil anseo  Straitéis Aoisbhá Fhine Gall 2018 - 2023

Fingal HAPI Report

On December 5,2016 the Fingal Healthy & Positive Ageing Indicators Report was launched by Minister of State for Communities and the National Drugs Strategy, Catherine Byrne, TD. To view the report please click this link: Fingal Healthy & Positive Ageing Indicators Report 

 

Fingal Senior Citizens Forum  

What is Fingal Senior Citizens Forum ?

Fingal Senior Citizens Forum - calling card