Titiocht

Íocaíocht Cíosa

Bainistíocht Cíosa

Ní mór do thionóntaí na Comhairle cíos a íoc as a gcuid maoine. Íoctar íocaíochtaí cíosa uair sa tseachtain.

Is féidir leat do Mhuirear Seachtainiúil a íoc ag úsáid ‘Cárta Cíosa’ (ar fáil ar iarratas ó Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa) ag na háiteanna seo a leanas:

 • Aon Oifig Poist
 • Ionaid Mhiondíola a oibríonn an tsaoráid Billpay
 • Is féidir Íocaíochtaí-Oifige in Airgead Tirim a dhéanamh le hairgead tirim, dréacht bainc, seic, cárta creidmheasa agus léasair. Is féidir leat do sheiceanna a phostáil nó teacht isteach chuig oifig Íocaíochta na Comhairle i Halla an Chontae, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath nó ar Bhóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.
 • Glacaimid freisin le híocaíochtaí teileafóin. Más mian leat íoc le cárta creidmheasa nó cárta léasair, cuir glaoch ar ár n-oifig airgid ag;
  Teileafón (01)8905309 nó (01) 8905154. 
  Bíonn an oifig Airgid ar oscailt ó 9.30rn go 3.30in Luan go hAoine.

Is féidir leat íoc freisin trí:

 • Cárta Léasair
 • Visa
 • Foirm Bhuanordaithe. Chun do chíos a íoc trí bhuanordú trí do bhanc, íoslódáil 2 chóip den Fhoirm Bhuanordaithe seol cóip amháin chuig do bhanc agus an cóip eile chuig Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa. Déan cinnte go bhfuil d’uimhir chuntais scríofa go soiléir ar an bhfoirm. Is polasaí é i gcás gach ligean nua go bhfuil ar an Tionónta, nuair is iomchuí, foirm Bhuanordaithe a shíniú.
 • An Scéim um Bhuiséad Teaghlaigh. 
  Is scéim í seo a chuidíonn leo siúd atá ag fáil íocaíochtaí um chosaint shóisialta ar leith chun costas roinnt billí teaghlaigh a roinnt i rith na bliana. Faoin scéim baintear méid socruithe as d’íocaíocht um chosaint shóisialta gach seachtain. Is é 25% den íocaíocht iomlán um chosaint shóisialta seachtainiúil an t-uasmhéid is féidir a bhaint amach. Tá an scéim seo á feidhmiú ag An Post agus caithfear d’íocaíocht a íoc trí d’oifig poist áitiúil. Tá an Scéim um Bhuiséad Teaghlaigh saor in aisce. 
  Féach www.anpost.ie nó Teileafón Saorghlao 1800 707 172. 
  Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa. Is polasaí é i gcás gach ligean nua go bhfuil ar an tionónta, nuair is iomchuí Foirm Asbhaint um Bhuiséad Teaghlaigh a shíniú.