Pleanáil

Deimhniú Díolúine Pleanála Chuid V

Bainistíocht Forbartha

Is féidir le comhairlí deimhnithe díolúine a eisiúint d'fhorbróirí i gcásanna áirithe le haghaidh forbairtí cónaithe níos lú atá eisiata ó riachtanais tithíochta sóisialta agus inacmhainne.

Deimhniú ó Fhorálacha Chuid V Tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne: Roimh iarratas ar chead pleanála a dhéanamh (nó nuair a dhéantar é) ní mór duit freisin iarratas a dhéanamh ar dheimhniú maidir le 1-9 dteach nó ar thalamh de thart ar 0.1 ha atá criosaithe i gcomhair úsáid chónaithe. Íoslódáil   Iarratas ar Dheimhniú Díolúine (Tithíocht Shóisialta & Inacmhainne) 

Tá coinníollacha sonracha ag gabháil le roinnt tithe faoin tuath a bhaineann le tithíocht áitiúil. B’fhéidir go gcaithfeá freisin Foirm Iarratais Forlíontach ar Chead Pleanála i gcomhair Áit Chónaithe i gCeantar Tuaithe   a sheoladh isteach

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall