Táillí chun féachaint ar chóipeanna de chomhaid, iad a cheannach nó a iarraidh

Aisghabháil comhad ó stóráil € 50.00

Micreascannáin, costas maidir le cuardaigh comhad € 25.00 - Amharc amháin (dlíthe cóipchirt)

Deimhniú ainmniú/uimhriú bóthar € 50.00 gcomhlíonadh litreach (ranníocaíocht airgeadais) € 50.00

Cinntí / Deontais Deiridh / Tuarascálacha Pleanálaithe/Bainisteoirí € 10.00

Fótachóipeáil

Bileog A0 €7.50

Bileog A1 €5.00

Bileog A2 €2.50

Bileog A3 €1.50 - Dath € 3.00

Bileog A4 €0.10 ar bhileog (táille is lú €2.00) Dath €0.50 in aghaidh na bileoige (táille is lú € 2.00)

Cé nach bhfuil fáil orthú i gcónaí, má bhíonn na cóipeanna seo leanas ar fáil, beidh feidhm ar an muirear luaite :-

Bileog A0 € 12.50 
Bileog A1 € 10.00 
Bileog A2 € 5.00 
I gcásanna ina bhfuil iarratas a fuarthas ar go leor cháipéisí, beidh an muirear cuí gearrtha don am a úsáidtear chun 
na doiciméid a chur ar fáil de réir Alt 38 (4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt