Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 2023-2027

Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht

Is cuid de Chlár Cruthaitheachta Náisiúnta na hÉireann é Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 2018-2022. Tugann an straitéis seo creat i gcomhair idirbheartaíochta reatha idir an pobal, na gairmithe cruthaitheacha agus Comhairle Contae Fhine Gall.  Tugann sé tacaíocht d’fhorbairt réimse tionscnaíochtaí cruthaitheacha agus cultúrtha a dtabharfaidh deiseanna do shaoránaigh ar fud na tíre chun a n-acmhainn go léir a bhaint amach.  

Arts and Culture

Beidh Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 2018-2022 ag díriú ar rannpháirtíocht a spreagadh don phobal i gcultúr agus cruthaitheacht le réimse leathan cláracha, lena n-áirítear na healaíona, leabharlanna, spóirt, oidhreacht, STEAM agus cláracha pobail.

Déan íoslódáil den Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 

Breathnaigh ar an nasc chuig Clár Cruthaitheachta Náisiúnta na hÉireann https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/creative-ireland-programme/ 

Clár Éire Cruthaitheach 2017 - 2022

 

Is ionann Éire Cruthaitheach agus Príomhchlár Leagáid an Rialtais 2016 - tionscnaíocht cúig bhliana, ó 2017 go dtí 2022, a chuireann cruthaitheacht i lár polasaí an phobail. Is tionscnaíocht ardleibhéil, uaillmhianach go mór a bhaineann an rialtas ar fad é sin chun áit tosaíochta a thabhairt don chruthaitheacht i saol na tíre ionas gur féidir linn inár n-aonair agus le chéile, inár saolta pearsanta agus institiúidí, ár n-acmhainn cruthaitheach ar fad a bhaint amach.

Léigh tuilleadh anseo

Creative Ireland Programme