Clár Gnólacht Pórúcháin na Madraí - An bhfuil 6 mhadra baineann nó níos mó á gcoimeád agat?

Tá feidhm ag an Acht um Ghnólachtaí Pórúcháin na Madraí má tá 6 mhadra baineanna nó níos mó á gcoimeád agat atá os cionn 6 mhí d’aois agus atá in ann pórú.

Beidh ar éinne lena bhaineann na rialacháin nua clárú leis an údarás áitiúil aige agus a chinntiú go bhfuil a áitreabh i gcomhréir leis na treoirlínte arna n-eisiúint mar chuid de na rialacháin. Is cion é gan chlárú a dhéanamh le d’údarás áitiúil faoi na rialacháin. D'féadfadh go mbeadh feidhm ag na rialacháin le madra ar bith, fiú nuair nach mbaintear nó nach mbainfear choíche aon úsáid as le haghaidh pórúcháin.

Cliceáil anseo d’fhonn Iarratas ar Ghnólacht Pórúcháin na Madraí a chlárú a íoslódáil (de réir Alt 9 den Acht um Ghnólacht Pórúcháin na Madraí 2010)  

 

Gnólachtaí Pórúcháin na Madraí atá Cláraithe le Comhairle Contae Fhine Gall don bhliain 2023/2024

 

Uimhir Tagairte

Ainm/Seoladh

Saghas Gnólachta

Líon na Madraí Baineanna

Coinníollacha maidir lena Clárú

1.

DBE-2023/02

Lissenhall Boarding Kennels

Halla an Leasáin Mór

Contae Átha Cliath

Gnólacht Pórúcháin na Madraí Ní bhaineann Tada
2. DBE-2023/03

The Dublin Dog Hub

Baile Maidheac

Contae Átha Cliath

Dog Breeding Establishment Ní bhaineann Tada

 

Treoirlínte an Achta um Ghnólachtaí Pórúcháin na Madraí 2018: https://www.gov.ie/en/publication/7d9fcf-dog-breeding-establishment-gui… 

An t-Acht um Ghnólachtaí Pórúcháin na Madraí 2010: https://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/29/enacted/en/print.html