Seolann Comhairle Contae Fhine Gall samhail thríthoiseach de Bhaile Brigín

Is uirlis amhairc í Samhail Thríthoiseach Bhaile Brigín a chabhróidh le saoránaigh na claochluithe pleanáilte den bhaile atá leagtha amach i bPlean Athnuachana Baile Ár mBaile Brigín 2019 – 2025 a shamhlú.

Is uirlis amhairc í Samhail Thríthoiseach Bhaile Brigín a chabhróidh le saoránaigh na claochluithe pleanáilte den bhaile atá leagtha amach i bPlean Athnuachana Baile Ár mBaile Brigín 2019 – 2025 a shamhlú. Is féidir cur síos a dhéanamh ar an samhail mar ‘Léarscáil Thríthoiseach’ nó ‘Macasamhail Dhigiteach’ de Bhaile Brigín mar cruthaíodh é ag úsáid grianghrafadóireacht ón aer agus suirbhéanna grianghraf ar an talamh.  Soláthraíonn sé rochtain éasca ar léiriú amhairc ar Cheantar an Chuain agus Sráid na Cé athshamhlaithe.   

Amharcóir Gréasáin

I 2020, bronnadh maoiniú ar Chomhairle Contae Fhine Gall chun samhail Réaltacht Fhíorúil Thríthoiseach a fhorbairt chun rannpháirtíocht na saoránach i mBaile Brigín a fheabhsú. Bronnadh €20,000 faoi Chiste Nuálaíochta na Seirbhíse Poiblí, a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le nuálaíocht ó chomhlachtaí seirbhíse poiblí chun comhoibriú agus cineálacha cur chuige feabhsaithe i leith seachadadh seirbhíse a chur chun cinn. Bronnadh an conradh ar chomhlacht samhaltaithe Tríthoiseach atá lonnaithe i nGaillimh, RealSim, chun an tsamhail a fhorbairt.

Úsáidfear an tsamhail chun rannpháirtíocht an phobail a fheabhsú, rud a chuirfidh ar chumas mhuintir agus ghnó Bhaile Brigín féachaint ar chlaochlú a mbaile sa todhchaí. Cruthaíodh amharcóir gréasáin idirghníomhach don phobal chun iad féin a fheiceáil agus a thumadh i spásanna athshamhlaithe Bhaile Brigín. Agus an t-amharcóir gréasáin seo á úsáid agat, is féidir leat siúl síos Sráid na Cé agus athrú chuig radharc féile, áit a bhfuil daoine ag baint taitneamh as aonach ceardaíochta lasmuigh, bia agus ceol. Léiríonn an timpeallacht Thríthoiseach seo acmhainneacht Phlean Athnuachana Baile Ár mBaile Brigín 2019 – 2025.

Nasc chuig an Amharcóir Gréasáin - https://balbrigganwebscene20210205.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Balbriggan_v1.3.7.1_210408_WebGL/index.html

D’fhéadfá cur síos a dhéanamh ar leagan Deisce den mhúnla mar mhacasamhail dhigiteach de Bhaile Brigín sa todhchaí. Is léiriú fíorúil é atá saibhir ó thaobh sonraí de Bhaile Brigín a thairgeann ardán do pháirtithe leasmhara chun cinntí atá bunaithe ar shonraí a dhéanamh i dtimpeallacht riosca íseal sula ndéantar iad a chur i bhfeidhm sa saol réadúil.  

Tá an tsamhail réidh le haghaidh Réaltacht Fhíorúil (RF) freisin, rud a chiallaíonn gur féidir féachaint air ag baint úsáide as gléas cinn RF, ag tairiscint eispéireas amhairc níos tumtha. Éascaítear na roghanna iolracha rannpháirtíochta úsáideora (scannán, gréasán, ríomhaire deisce agus RF) leis an teicneolaíocht innill chluiche bunúsach a úsáideann RealSim, Unity3D, an t-inneall cluiche is coitianta ar domhan.  Tá Comhairle Contae Fhine Gall dá réir sin ag baint leasa as éascaíocht úsáide agus buanna il-ardáin na teicneolaíocta seo chun pleanáil agus comhairliúcháin pobail a thabhairt isteach i ré nua de ‘Físiú Amach Anseo’ agus an chaoi a mhúnlaímid le chéile an domhan a theastaíonn uainn maireachtáil ann.   

3D Model Balbriggan - View 1
3D Model Balbriggan - View 2
3D Model Balbriggan - View 3