Oidhreacht ón mBaile - Aerfótagrafaíocht

Aerial Photography by leo Swan

Cuireann aerfótagrafaíocht taifead an-spéisiúil ar fáil dúinn maidir leis na hathruithe ar thírdhreach Fhine Gall le himeacht na mblianta.

Cé go bhfuil eolas maith orainn go léir ar dhordáin agus pictiúir dár mbailte, den chósta agus de shéadchomharthaí ón aer, ba annamh roimhe seo a thógtaí pictiúr ón aer agus bhíodh sé deacair uaireanta iad a fháil.

Ach bhíodh daoine ann a bhí dúil acu san eitilt agus sa ghrianghrafadóireacht agus a dhéanadh an dá rud ag an am céanna - daoine ar nós Leo Swan. Ba mhúinteoir scoile, seandálaí agus Flying Tiger é Leo Swan, agus ba dhuine é a d'inis dánta gáirsiúla. Thóg sé níos mó ná 6,500 íomhá a fágadh ag Ard-Mhúsaem na hÉireann nuair a fuair sé bás. Ina dhiaidh sin, rinneadh iad a dhigitiú, a scanadh agus a chur le chéile sa Chartlann Aerfótagrafaíocht Leo Swan https://lswanaerial.locloudhosting.net/the-archive

Léiríonn na grianghraif an spéis ar leith a bhí ag Leo i bhfálta ó go luath sa mheánaois ar fud na hÉireann, agus in úsáid teicnící cosúil le grianghrafadóireacht infridhearg. Tá roinnt grianghraf d'Fhine Gall inti, lena n-áirítear de na bailte Sord agus Lusca, agus páirceanna ón nGreallach go dtí Cionn Sáile a tógadh idir na 1970idí agus na 1980idí.

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall