An Ligean Rogha-Bhunaithe

Is éard atá i gceist leis an Ligean Rogha-Bhunaithe (CBL) ná cur chuige a úsáidtear chun teaghaisí a leithdháileadh. Mar gheall ar an CBL, ligtear d’iarratasóirí ar aonad tithíochta spéis a léiriú le bheith curtha san áireamh do leithdháileadh Aonaid Tithíochta Sóisialta ainmnithe.

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag cur faisnéise ar fáil ar ár suíomh gréasáin, ón Máirt 4 Bealtaine 2021, faoi rogha d’fhorbraíochtaí agus d’aonaid aonair atá ainmnithe don leithdháileadh tríd an gcur chuige seo. Glacfar le léirithe spéise don tréimhse tosaigh suas go dtí 5pm an 12 Bealtaine, 2021.

Beidh leithdháileadh na n-aonad réadmhaoine go léir i gcomhréir go hiomlán le Scéim Leithdháilte na Comhairle um Thacaíocht Tithíochta Shóisialta de réir an dáta agus do riachtanais.