alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Baineann an Chomhairle báid bhriste as Cuan Bhaile Brigín

Wrecks from Balbriggan Harbour being lifted from the water.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag baint trí bhád briste de Chuan Bhaile Brigín mar chuid dá pleananna chun feabhas a chur ar an gCuan faoin bPlean Athnuachana Bhaile Brigín.

 

Bhí foireann ó Rannóg Oibriúcháin na Comhairle i gceannas ar an oibríocht. Tar éis na báid a ardú ón uisce, cuireadh ar leoraí iad agus thóg an fhoireann leo iad chun iad a bhriseadh suas. Bhí roinnt de na báid bhriste sa Chuan le roinnt blianta anuas.

 

Cuirfear feabhas ar an gCuan mar cheann de na 20 rud a dhéanfar sa chéad 12 mhí den Phlean Athnuachana Ár mBaile Brigín 2019-2025. Anuas ar na báid bhriste a bhaint, tá sé beartaithe chomh maith soilsiú a shuiteáil taobh istigh de dhroichead stairiúil tarbhealaigh an bhaile agus cumhacht a sholáthar don Chuan. I measc na n-oibreacha eile ar na bacáin, tá an t-athchóiriú ar an Teach Bád de chuid Institiúid Náisiúnta Ríoga na mBád Tarrthála.

Tús an phróisis chun ceantar an chuain a athshamhlú is ea iad na feabhsúcháin seo. Cruthófar cé agus éadan le huisce atá iontach agus bríomhar agus nascfar a lán deiseanna áineasa agus turasóireachta.

Dúirt Méara Fhine Gall, An Comhairleoir Eoghan O'Brien: "Is cor suntasach sa tionscadal Ár mBaile Brigín é seo, mar tá acmhainneacht an-mhór ag baint le ceantair an chuain agus is cuid ríthábhachtach dár bPlean Athnuachana é athfhorbairt an chuain."

Dúirt Príomhfheidhmeannach Eatramhach Chomhairle Contae Fhine Gall, AnnMarie Farrelly: "Tá an fhoireann Ár mBaile Brigín ag obair go dian chun a ngealltanas chun 20 rud a chur i gcrích sa chéad bhliain den Phlean. Déanfar feabhsúcháin bhreise sa chéad chúpla mí eile ar Chuan Bhaile Brigín chun an gealltanas chun feabhas a chur ar Chuan Bhaile Brigín a chomhlíonadh."

Chun físeán a fheiceáil, cliceáil https://bit.ly/2P1vEhM.

Críoch

Teideal:

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag baint trí bhád briste de Chuan Bhaile Brigín mar chuid dá pleananna chun feabhas a chur ar an gCuan faoin bPlean Athnuachana Bhaile Brigín.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le [email protected].

All Rights Reserved © Fingal County Council