Leabharlanna Ealaíon, Cultúir

Michelle

Leabharlanna, Ealaíon, Cultúir

Discover More
Fingal Arts Plan
Resident

Ealaíona Fhine Gall

Aithnítear Fine Gall dá tiomantas do na healaíona, dá tacaíocht dhlúth d’ealaíontóirí proifisiúnta agus amaitéaracha, agus do chaighdeán agus samhlaíocht a healaíne agus a soláthar ealaíne a chuimsíonn daoine, áiteanna agus cleachtas.

Arts and Culture
Resident

Chultúr

Is cuid de Chlár Cruthaitheachta Náisiúnta na hÉireann é Straitéis Fhine Gall um Chultúr agus Cruthaitheacht 2018-2022. Tugann sé tacaíocht d’fhorbairt réimse tionscnaíochtaí cruthaitheacha agus cultúrtha a dtabharfaidh deiseanna do shaoránaigh ar fud na tíre chun a n-acmhainn go léir a bhaint amach.  

library
Resident

Leabharlanna

Bhí os cionn 1 milliún cuairt go Leabharlanna Fhine Gall i 2018, chun rochtain a fháil ar réimse seirbhísí ag 10 brainsí, ceithre veain soghluaiste nua agus Staidéir Áitiúla agus Cartlanna. Tá rochtain saor in aisce ag úsáideoirí leabharlainne ar leabhair agus ar réimse fairsing d’acmhainní leictreonacha a chuimsíonn nuachtáin, irisleabhair agus cúrsaí ar líne, clár gníomhaíochtaí agus imeachtaí a thugann eolas agus a chuireann siamsaíocht ar fáil agus spásanna inar féidir le daoine casadh le chéile, cruthú agus foghlaim.