Seirbhísí Corporáideach

Vótáil agus Toghcháin

Vótáil agus Toghcháin

D’athraigh an tAcht um Athchoiriú Toghcháin 2022 an próiseas clárúcháin toghthóirí agus beidh d’UPSP, dáta breithe agus éirchód ag teastáil uait anois chun an próiseas clárúcháin a chur i gcrích nó chun leasuithe a dhéanamh.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tú ar an gClár, clárú chun vótáil nó do shonraí agus do sheoladh a leasú trí logáil isteach ar http://www.checktheregister.ie/  

nó ar http://www.voter.ie/ (má tá cárta seirbhíse poiblí nó cuntas MyGovId agat)

trí cheann de na foirmeacha thíos a chomhlánú agus an fhoirm a sheoladh ar ais chugainn ag

Clár na dToghthóirí

Comhairle Contae Fhine Gall

Halla an Chontae

Sord

Co. Baile Átha Cliath

K67X8Y2

 

Agus má tá aon cheist agat is féidir leat dul i dteagmháil leis an bhFoireann Toghchórais ag [email protected]