Pobal agus Spóirt

Spásanna Pobail

Forbairt Pobail

Tá a lán Áiseanna Pobail againn ar fud Fhine Gall:

Seoladh: Plásóg Radharc an Chaisleáin
Bóthar Geata an Chrochta Bhig, Sord, Contae Átha Cliath
Teil: 01 807 9582
Suíomh Gréasáin:
www.applewoodcc.ie

 

Seoladh: Halla an Phobail, Bhaile Dúill, An tSráid Mhór, Baile Dúill, Baile Átha Cliath 13
Teil: 01 839 5338

Suíomh Gréasáin: www.baldoyleforum.ie

 

Seoladh: Bealach Bhaile an Bhlácaigh, Baile Átha Cliath 15
Teli: 01 820 3096
Suíomh Gréasáin:
www.blakestowncrc.com

 

Seoladh:  Bóthar an Bhealaigh Bhig, Cluain Aodha, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 811 8670

Seoladh: Bóthar na Cúirte Duibhe, An Chorr Dhubh, Baile Átha Cliath 15

Teil: 01 823 5000
Suíomh Gréasáin:
www.corduffsportscentre.com

Seoladh: Fearann an Chaisleáin, Baile Brigín, Contae Átha Cliath

Teil: 01 6905168

Ríomhphost: [email protected]

Suíomh Gréasáin: www.castlelandcc.ie

Buaiteoir Club Spóirt Áitiúil na Bliana 2015 & 2016

Gradaim Phobail & Comhairle (Árachas IPB agus LAMA)

Seoladh:  Bóthar Phort Reachrann, Domhnach Bat, Contae Átha Cliath
Teil: 01 843 4546
Suíomh Gréasáin:  
www.donabatecommunitycentre.com

 

Seoladh: Bóthar Bhaile an Diosualaigh, Baile an Chairpintéaraigh, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 823 5555

Seoladh: Draighneán, Sord, Contae Átha Cliath

Teil: 01 8956276

Ríomhphost: [email protected]

Suíomh Gréasáin: www.fingalliamrodgerscc.ie

 

Seoladh: Lána na Gráige, Baile Brigín, Contae Átha Cliath
Teil: 01 841 5070
Ríomhphost:
[email protected]

 

Seoladh: Ionad Pobail an Tobar Naofa
An Tobar Naofa (In aice le Educate Together an Tobar Naofa), Sord, Contae Átha Cliath
Teil: 01 897 1010
Suíomh Gréasáin:
www.holywellcc.ie

 

Seoladh: Bealach Bhaile an Huntaigh, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15

Teil: 01 822 0847
Suíomh Gréasáin:
www.huntstowncc.org

 

Seoladh: Céide Lohunda, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15

Teil: 01 821 8665
Suíomh Gréasáin:
www.mfcc.ie
Ríomhphost: e%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

 

Seoladh: 11 Corráin an Teampaill Bháin, Radharc an Chnocáin, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 820 6171

Seoladh: Radharc Bheanna Boirche, Na Sceirí, Contae Átha Cliath

Seoladh: Bóthar an Teampaill, Mullach Eadrad, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 821 5120
Ríomhphost:
[email protected]

 

Seoladh: Bóthar Ongar, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 8260366
Suíomh Gréasáin:
www.ongarcc.ie

 

Seoladh: Bóthar Thobar Muire, Mullach Eadrad, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 820 6416
Suíomh Gréasáin:
www.parslickstownhouse.ie

Seoladh: Lána na Coille Duibhe, Port Mearnóg, Contae Átha Cliath
Teil: 01 846 2122
Ríomhphost:
[email protected]

 

Seoladh: Bóthar Bhaile Fiobail, Baile Fiobail, Baile Átha Cliath 15.

Seoladh: Gleann na hAbhann, Sord, Contae Átha Cliath
Teil: 01 - 8409018
Ríomhphost: [email protected]

Seoladh: Lusca, Contae Átha Cliath
Ríomhphost:
[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

 

Seoladh: Caisleán Cnucha, Achadh Feá, Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath 15

Seoladh: Baile an Hartaigh, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 820 2777

Seoladh: Bóthar Holbstown, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15
Teil: 01 827 4046
Suíomh Gréasáin:
www.tyrrelstowncc.ie

 

Seoladh: Bóthar an Chainéil, An Ros, Contae Átha Cliath
Teil: 01 8439349

Ríomhphost: [email protected]

 

Seolann Líonra Áiseanna Pobail Fhine Gall
Áiseanna Aoisbhá Fhine Gall

Shínigh Comhairle Contae Fhine Gall Dearbhú Bhaile Átha Cliath ar Chathracha agus Pobail Aoisbhá, tionscnaíocht de chuid an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte i 2011 agus chuaigh sé I mbun forbartha ar Straitéis Aoisbhá 2012-2017.  Tionscnaíocht isea Áiseanna Aoisbhá Fhine Gall a chuireann freagras ar Chomhairle Contae Fhine Gall chun cur in iúl do sheandaoine go gcuirimid luach ar a rannpháirtíocht inár sochaí agus go bhfuilimid tiomanta maidir le freastal orthu.  Bunaíonn an tionscnamh ár n-áiseanna pobail mar áiseanna aoisbhá agus dá réir sin, tacaíonn sé le cleachtais a fhorbairt a fheabhsaíonn an t-eispéireas lenár n-ionaid phobail do sheandaoine.

Is forbairt nádúrtha Í Áiseanna Aoisbhá Fhine Gall dúinn mar údarás áitiúil. Díríonn Áiseanna Aoisbhá Fhine Gall ar an earnáil níos sine lena mbaineann 42,804 duine (Daonáireamh 2011) ag maireachtáil i gcontae Fhine Gall agus tá an uimhir sin ag méadú i gcónaí. (mhéadaigh sé faoi  14% idir 2006-2011)

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaidh Comhaire Contae Fhine Gall pleanáil chun freastal ar riachtanais athraitheacha de réir mar a athraíonn próifíl aoise dhaonra na tíre. Cuireann seandaoine go mórmhór leis an sochaí agus lena bpobail agus tá sé tábhachtach é seo a éascú ar mhaithe le leas gach duine.

D’fhás Áiseanna Aoisbhá Fhine Gall ó Clár Aitheantais Gnó Aoisbhá na hÉireann agus is tionscnaíocht í a chuireann freagras ar Chomhairle Contae Fhine Gall chun deihmniú go bhfuil fhios ag seandaoine go gcuirimid luach ar an méid a thugann siad dár sochaí agus go bhfuilimid tiomanta maidir le freastal orthu.  Bunaíonn an tionscnamh ár n-aiseanna pobail mar Áiseanna Aoisbhá agus dá réir sin, tacaíonn sé le cleachtais a fhorbairt a fheabhsaíonn an t-eispéireas aosaithe sláintiúil agus gníomhach laistigh dár n-ionaid phobail do sheandaoine.

I ngach pobal den Údarás Áitiúil, imríonn áiseanna pobail ról fíorshuntasach i bpobail áitiúla inar féidir le baill teacht le chéile mar ghrúpa chun taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí grúpa, tacaíocht shóisialta, eolas poiblí agus go leor cuspóirí eile a chuirfidh go mór le saolta shaoránach.  Tá gníomhaíochtaí óstála bríomhara croíláir a chuireann próiseas aosaithe  gníomhach agus sláintiúil thar gach aois chun cinn, ag saibhriú saolta daoine agus ag líonadh a gcuid ama le mórán gníomhaíochtaí a thugann grúpaí móra ilghnéitheacha daoine le chéile ó laistigh den phobal.  Téann  Naíolanna, Ranganna, Béilí ar Rothaí agus seirbhísí pobail ríthábhachtacha eile  i ngleic le heisiamh sóisialta agus ilghnéitheacht.

Is áiteanna iad Áiseanna Aoisbhá Fhine Gall inar féidir le seandaoine taitneamh a bhaint as na háiseanna áitiúla is fearr de réir mar atá siad ag dul in aois.  Creideann Comhairle Contae Fhine Gall go láidir go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil seandaoine ábalta maireachtaint go sláintiúil agus go neamhspleách agus go bhfuil siad ina rannpháirtithe gníomhacha laistigh dár bpobail féin.  Tá an tionscnamh seo bunaithe ar chumasú agus thar aon rud eile, tá sé bunaithe ar sheandaoine a éascú le bheith gníomhach laistigh de agus leas a bhaint as ár n-aiseanna pobail  agus ar an gcuma sin, tacú lena bpróiseas aosaithe gníomhach agus sláintiúil féin. 

 Áiseanna Pobail ag fáil Gradam Charter