alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Comhshaol

Reiligí a Sholáthar agus a Chothabháil

Reiligí agus Créamatóiriamaí

Déanaimid bainistiú agus cothabháil ar 36 reilig i bhFine Gall. Féach léarscáil idirghníomhach na reiligí. 

Tá rochtain 24 uair an chloig do choisithe ag ár reiligí go léir ionas gur féidir leat cuairt a thabhairt ag aon am.

Má tá feithicil agat le Suaitheantas Páirceála AE do Dhaoine faoi Mhíchumas, is féidir leat rochtain a fháil ar reiligí le linn uaireanta oscailte (8:30am – 12.30pm, Luan go hAoine). Más tiománaí nó paisinéir tú atá faoi mhíchumas luaineachta ach nach bhfuil Suaitheantas Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas agat, is féidir linn rochtain a thabhairt duit ach sin a iarraidh. D'fhéadfadh rochtain do dhaoine faoi mhíchumas luaineachta a bheith srianta in imthosca eisceachtúla.

Is féidir leat úinéireacht láithreach a aistriú chuig garghaol, le toiliú. Nó is féidir leat an láthair a dhíol linne, Comhairle Contae Fhine Gall. Ní féidir leat an láthair a dhíol le haon duine eile. €307.50 an costas a bhaineann le húinéireacht a aistriú.

Application Guidelines for Transfer of Ownership Grave Space (27582 H)

For information on Gravespace Purchase and burial of ashes, go here

Sonraí Teagmhála

St. Fintan’s Cemetery: (01) 839 3877
Fingal and Balgriffin Cemetery: 086 4183787
All other cemeteries: (01) 870 4449
Email: [email protected]

 

All Rights Reserved © Fingal County Council