Pobal agus Spóirt

Oiliúint um Chumhdach Leanaí

Spórt, Áineas agus Fóillíocht

Soláthraíonn Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt (LSPanna) oiliúint um chumhdach leanaí do dhaoine a bhfuil baint acu le spórt, lena n-áirítear tuismitheoirí, caomhnóirí, ceannairí spóirt, cóitseálaithe, oifigigh leanaí agus teagmhálaithe ainmnithe chun timpeallacht thaitneamhach agus shábháilte a sholáthar do leanaí a ghlacann páirt i spórt.