Airgeadais

Muirear ar Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Muirear d’Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Muirear d’Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha Má bhí tú i d’úinéir tí le linn na mblianta 2009-2013 (san áireamh) agus nár chónaigh tú ann mar d’áit chónaithe aonair nó phríomha tá tú faoi dhliteanas muirear áit chónaithe phríobháideach phríomha a íoc. Tá feidhm ag an muirear d’áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha €200 do gach réadmhaoin móide táille píonóis, do gach bliain ina bhfuil tú faoi dhliteanas. Is é €7,230 an dliteanas iomlán anois do na blianta 2009-2013 (san áireamh).

EIMHNITHE URSCAOILTE AGUS DÍOLÚINE

 

 

Más mian leat do dhliteanas a phlé le ball den fhoireann d’áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha nó dul isteach i bplean íocaíochta déan teagmháil linn, le do thoil:

Ar an teileafón: (01) 890 6250
Trí ríomhphost:  [email protected]  
Suíomh gréasáin: www.nppr.ie

Má tá íocaíocht iomlán á déanamh is féidir leat d’íocaíocht a dhéanamh ar líne ag www.nppr.ie 

Tugadh muirir d’áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha isteach faoin Acht Rialtais Áitiúil (Muirir) 2009 arna leasú i ndáil le réadmhaoin chónaitheach go léir nach n-úsáidtear mar phríomháit chónaithe nó áit chónaithe aonair an úinéara. Is muirear féindearbhúcháin é an muirear d’áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha agus is ar an úinéir atá an freagracht a ndliteanas a dhearbhú agus a réadmhaoin a chlárú leis an mBiúró (www.nppr.ie).

Tá feidhm ag an muirear €200 thar am ar leith a bhfuil cur síos déanta air san Acht mar an “dáta dliteanais”. Tá na dátaí dliteanais mar seo a leanas:

31 Iúil 2009

31 Márta 2010

31 Márta 2011

31 Márta 2012

31 Márta 2013

Má bhí tú i d’úinéir réadmhaoine sna dátaí thuas agus nár chónaigh tú inti mar d’áit chónaithe aonair nó phríomha tá tú faoi dhliteanas muirear d’áit chónaithe phríobháideach neamhphríomha a íoc.

Tá na muirir dlite ar do réadmhaoin anois mar seo a leanas:

 

BLIAIN DHLITEANAIS

MÉID IOMLÁN DLITE ÓN

 1 MEÁN FÓMHAIR 2014

(lena n-áirítear táillí íocaíochta déanacha go léir)

2009

€2,070

2010

€1,830

2011

€1,470

2012

€1,110

2013

€750

IOMLÁN

€7,230

 

 

DEIMHNITHE URSCAOILTE AGUS DÍOLÚINE

I ndíolachán réadmhaoine go léir chónaitheacha tá sé riachtanach de réir Dlí-Chumann na hÉireann nach mór don díoltóir Deimhniú Díolúine nó Deimhniú Urscaoilte a bheith aige/aici mar chuid den doiciméadú tíoclactha chun an díolachán a chríochnú. Chun iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Urscaoilte nó Deimhniú Díolúine comhlánaigh an fhoirm iarratais ábhartha thíos le do thoil agus cuir í ar ais chuig an Roinn Airgeadais, Comhairle Contae Fhine Gall, Halla an Chontae, An Phríomhshráid, Sord, Fine Gall, Co. Bhaile Átha Cliath K67X8Y2 nó cuir ríomhphost chuig:  [email protected]

 

CERTIFICATE OF DISCHARGE

CERTIFICATE OF EXEMPTION

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall