Titiocht

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ICT)

Scéimeanna Tithíochta

Is cineál tacaíochta tithíochta sóisialta í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT).

Tagann ÍCT isteach in ionad Forlíonadh Cíosa dóibh siúd a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.

Ní mór do dhaoine a dhéanann iarratas ar ÍCT (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta) a bheith ina n-iarratasóir/iarratasóirí tithíochta cáilithe sular féidir leo an t-iarratas ar ÍCT a dhéanamh.

Má tá tú incháilithe mar iarrthóir tithíochta ceadaithe, ní mór duit do chóiríocht phríobháideach ar cíos a fháil duit féin (laistigh de theorannacha cíosa ar leith). Íocfaidh an tÚdarás Áitiúil an tiarna talún go díreach agus íocfaidh an tionónta cíos leis an údarás áitiúil de réir na scéime cíosa dhifreálach. Beidh an cíos bunaithe ar d'ioncam teaghlaigh seachtainiúil agus oibríonn sé ar bhealach cosúil leis na cíosanna difreálacha a ghearrtar ar thithe údaráis áitiúil.

Is é an measúnú incháilitheachta ioncaim an chéad chéim chun iarratas a dhéanamh ar ÍCT i gComhairle Contae Fhine Gall.   Is féidir leat iarratas a dhéanamh chun go ndéanfar measúnú ort maidir le d’incháilitheacht d’ÍCT trí na doiciméid atá liostaithe ar an seicliosta iniata a chur isteach agus an fhoirm a chomhlánú, anseo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Doiciméid Ghaolmhara thíos nó glaoigh ar 01-870 4515. 

Leabhrán Eolais maidir leis an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Leabhrán Eolais maidir leis an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (do Thiarnaí Talún)

Leabhrán Eolais maidir leis an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (do Thionóntaí)