Pobal agus Spóirt

Deontais Pobail agus Maoiniú

Faigh amach níos mó

Scéim Oibreacha Feabhais Áiseanna Pobail (nach bhfuil faoi úinéireacht CCFG) 2020

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag fógairt Scéim Oibreacha Feabhais Áiseanna Pobail nua d’áiseanna pobail nach bhfuil faoi úinéireacht na Comhairle.

Is féidir iarratais ar mhaoiniú a dhéanamh faoin gcatagóir ábhartha d’fhonn oibreacha/deisiúcháin riachtanacha a dhéanamh ar áiseanna nach bhfuil faoi úinéireacht FCC mar atá thíos:

Saoráid ilschuspóireach:

Deontais suas le 50% de chostais na n-oibreacha faoi réir uasmhéid de €20,000 do thionscadail feabhsúcháin/athchóirithe a bhaineann le hoibreacha caipitil.

Saoráid aonchuspóra:

Deontais suas le 50% de chostais na n-oibreacha faoi réir uasmhéid de €15,000 do thionscadail feabhsúcháin/athchóirithe a bhaineann le hoibreacha caipitil.  

Le haghaidh treoirlínte ar an scéim cliceáil anseo le do thoil

Le haghaidh foirm iarratais cliceáil anseo le do thoil

 

 

Maoiniú do Ghníomhaíochtaí

Tá buiséad beag againn le tacaíocht a thabhairt do Mhaoiniú Gníomhaíochtaí.  Is iad na cineálacha gníomhaíochta a d’fhéadfadh bheith incháilithe: 

  • Forbairt Pobail, Cultúir agus Spóirt
  • Ócáidí Pobail, Cultúir agus Spóirt
  • Feabhsú Comhshaoil
  • Trealamh oifige
  • Ábhair Ealaíne & Ceardaíochta
  • Foilseacháin
  • Trealamh Spóirt

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Forbartha Pobail:

018905080 nó Ríomhphost: [email protected]e  

Chun foirm iarratais ar líne cliceáil anseo.

Chun foirm iarratais ar líne ar Mhaoiniú le haghaidh Trealamh Spóirt a fháil, cliceáil anseo

General Criteria for Groups Applying for the Community Funding Scheme

Activity Funding Eligible & Non Eligible Items‌

 

Pointe Maoinithe

Cuireann an Maoiniú do Charthanais Éireannacha a chuireann Comhairle Contae Fhine Gall i do láthair agus The Wheel eolas chun dáta ar fáil faoi mhaoiniú d’eagraíochtaí neamhbhrabúis i gceantar Fhine Gall.  Léiríonn foinsí maoinithe deiseanna maoinithe áitiúla agus náisiúnta araon.  Tagann gach eolas go díreach ó shuíomh gréasáin/litríocht maoinitheoirí.

 Pointe Maoinithe Fundingpoint Pointe Maoinithe Aibreán - Bealtaine 2021

 

Maoiniú Tionscadal Samhraidh 2021

Clár maoinithe atá dírithe ar ghrúpaí pobail agus deonacha a sholáthraíonn seirbhísí áineasa agus oideachais do dhaoine óga i rith an tsamhraidh ar fud Fhine Gall.

Cuirtear béim ar rannpháirtíocht an phobail a spreagadh agus ar acmhainní a fhorbairt le grúpaí i gceantar Fhine Gall. Spreagann Rannán Cultúir agus Spóirt Pobail Chomhairle Contae Fhine Gall grúpaí agus tionscadail phobail chun iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú a sholáthraíonn fóirdheontas le cur ar chumas ceannairí tionscadal Tionscadal Samhraidh rathúil a reáchtáil.

Is féidir le tionscadail iarratais a dhéanamh ar mhaoiniú suas le €2,000 an ceann.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Comhlánaigh agus cuir isteach an Fhoirm um Léiriú Spéise do Tionscadal Samhraidh ar nó roimh 28ú Feabhra 2021. 

Tá foirmeacha ar fáil ar    https://form.jotform.com/210262960787057    

Cliceáil anseo le haghaidh sonraí iomlána na Scéime Maoinithe Tionscadal Samhraidh 2021.

Tabhair le fios le do thoil nach bhfuil ach grúpaí a chomhlánaíonn an Fhoirm um Léiriú Spéise  incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar Mhaoiniú Tionscadal Samhraidh i 2021

Tuilleadh Eolais

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh i dteagmháil le 8906220 nó seol ríomhphost chuig  [email protected]