Pobal agus Spóirt

Comhordú Comhairle na nÓg

Community Participation

Comhairle na nÓg Graphic.PNG

Tá Comhairle Contae Fine Gall ag obair go dlúth i gcomhar le Foróige ón mbliain 2018 i leith le haghaidh Comhairle na nÓg Fhine Gall (FCNN) a éascú agus tá coiste stiúrtha curtha le chéile acu ar a bhfuil ionadaithe ó ghníomhaireachtaí reachtúla, ó na comhairleoirí áitiúla agus ó bhaill óga FCNN.

Tá ionadaí an óigé ag FCNN ar Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta de chuid Comhairle na nÓg (CNN) freisin.

Reáchtálann FCNN cruinnithe míosúla dá mbaill óga, ceardlanna oiliúna agus eagraíonn siad CGB gach bliain le téama ar leith aige.

Díríonn FCNN ar earcú lucht na hóige mar bhaill di ionas éagsúlacht Chontae Fhine Gall a léiriú agus mar aidhm aici díriú ar na pobail siúd sa chontae is deacra teacht orthu.

Faigh amach a leithéid faoi Chomhairle na nÓg - Cé Sinne, An Fhírinne Mhíchompordach faoin Truailliú agus faoi Lochtanna na Foirfeachta
 

Comhairle na nÓg Cruinniú na nÓg 2021

Tuilleadh eolais téigh i dteagmháil le comhordaitheoir Chomhairle na nÓg Aoife Genocchi.

Rphost: [email protected]

Teil: 086 6008574

Comhairle Picture1.jpg