Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Clár Tosaigh Food Academy

Tacaíocht Ghnó agus Fiontair

Is féidir le hOifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna), i gcomhar le hurraitheoirí ábhartha, tacú le forbairt thionscal bia ceardaí na hÉireann trí dheis a thabhairt d'úinéirí gnóthaí bia luathchéime a ngnó a chur ar i láthair na hearnála miondíola, aiseolas agus comhairle shaineolach a fháil, leas a bhaint as meantóireacht agus a dtáirge a thriail i siopa miondíola áitiúil.