Comhshaol

Ceadúnais Madraí (Ginearálta)

Rialú Ainmhithe

Ceadúnais Madraí

s féidir ceadúnas do mhadra a cheannach ar líne ag Licences.ie agus ag Oifig Poist ar bith Costas ceadúnas: €20.00 gach bhliain. Costas Ceadúnas i gcóir saol an madra €140.00.is féidir iad seo a cheannach ag Licences.ie

Mura bhfuil ceadúnas agat le haghaidh do mhadra tá tú i mbaol fíneála €100 ar an toirt. Mura n-íoctar an fhíneáil d’fhéadfaí tú a ionchúiseamh agus, má chiontaítear thú, uasfhíneáil de €1,270 a ghearradh ort agus/nó 3 mhí sa phríosún.

Aitheantas do Mhadraí

Ní mór go mbeadh coiléar á chaitheamh ag do mhadra a bhfuil d’ainm agus do sheoladh scríofa air, nó scríofa ar phláta, suaitheantas nó diosca atá i gceangal sa choiléar. Mura bhfuil aitheantas agat le haghaidh do mhadra tá tú i mbaol fíneála €100 ag an maor madraí nó sa Chúirt Dúiche d’fhéadfaí fíneáil €1,270 a ghearradh ort agus/nó trí mhí sa phríosún.