Bóithre agus Taisteal

Ceadúnais d’Áitritheoirí

Ceadúnais agus Ceadanna Bóithre

Cliceáil ar an nasc seo  chun Iarratas a dhéanamh nó chun Ceadúnais d’Áitritheoirí a athnuachan

Cáipéisí tacaíochta a uaslódáil: ceadúnas tiomána, bille fóntais/leabhar cíosa, & teastas árac hais (ní diosca)  

Ní mór go mbeadh tú i do chónaí i saincheantar Íoc agus Taispeáin chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas d’áitritheoir/dioscaí cuairteoirí. Cosnaíonn ceadúnas dhá bhliain €30.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar athrú feithicle. Ach, ní mór an seancheadúnas a chur ar ais chuig: Fingal Parking Services, P. O Box 9965 Baile Átha Cliath 2.  Má bhíonn aon fhadhb agat is féidir dul i dteagmhail le  [email protected] nó glaoigh ar 01 542 5666 Féach:  https://fingalparkingservices.ie