alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Páirceanna agus Tránna

Cathaoir Rothaí Trá

Spórt, Áineas agus Fóillíocht

Thugamar seirbhís saor in aisce do chathaoir rothaí trá isteach ag Trá Theas na Sceirí, agus i bPortMearnó An Trá Mhín, i 2016.

Thug na cathaoireacha rothaí deis do chuairteoirí faoi mhíchumas nó srianta gluaiseachta rochtain níos éasca a bheith acu ar ár tránna agus taitneamh a bhaint astu.

Tá an tseirbhís le haghaidh Séasúr Snámha 2017 curtha i bhfeidhm níos mó, agus faoi láthair tá 3 tránna le fáil ar chathaoireacha rothaí:

Trá Theas na Sceirí Port Mearnóg An Trá Mhín Trá Bhaile Carraige Domhnach Bat

 

Cathain atá na Cathaoireacha ar fáil?

  • Idir  11am agus 7pm, 7 lá sa tseachtain i rith Iúil agus Lúnasa 2017.
  • Is féidir na cathaoireacha a chur in áirithe i sliotáin suas le 2 uaire

Conas is féidir Cathaoir Rotha a chur in áirithe?

Caithfidh tú a chur in áirithe roimh ré tríd an bhfón, nó go pearsanta:

Trá Theas na Sceirí (DeBug Beach Wheelchair Model): 086 809 0153 nó téigh go dtí an Staisiún Garda Tarrthála

 

Port Mearnóg An Trá Mhín (Hippocampe Beach Wheelchair Model):  086 822 2646 nó téigh go dtí an Staisiún Garda Tarrthála

Shoreline Hotel Domhnach Bat (Hippocampe Beach Wheelchair Model):  01 810 9200  nó téigh go dtí Fáiltiú an Ostáin (Lúnasa)

 

An bhfuil aon téarmaí agus coinníollacha ann?

  • Ní mór duit ár bhFoirm Tarscaoil, ar fáil ag na háiteanna thuas, a líonadh isteach sula n-úsáideann tú an tseirbhís
  • Caithfidh tú grianghraf bailí I.D. ag léiriú do sheoladh reatha nuair a bhíonn an cathaoir á bhailiú
  • Ní mór cúnamhóir a bheith i láthair ag úsáideoirí mar níl foireann Fhine Gall (Gardaí Tarrthála nó daoine eile)
  • nó Foireann Óstáin in ann cabhrú leis an úsáideoir an cathaoir rothaí dul isteach sa chathaoir rothaí.

laoigh orainn Le haghaidh tuilleadh faisnéise déan teagmháil le: Maria Mongey, Oifigeach Forbartha Sábháilteachta Uisce Chomhairle Chontae Fhine Gall ag 01 890 5387 nó r-phost  [email protected] 

All Rights Reserved © Fingal County Council